Wat zijn de ambities van S&A en hoe gaan we die realiseren?

Door middel van de bottom up methode kinderen enthousiasmeren om hun omgeving, verzorgers en bedrijfsleven, te motiveren om tot duurzamer gedrag over te gaan. Dit wordt bereikt door:


Het enthousiasmeren van kinderen gebeurt door nauw aan te sluiten bij hun belevingswereld, door op hedendaagse, interactieve, wijze informatie te verstrekken over duurzame onderwerpen die deel uitmaken van hun directe omgeving.


De kennis over duurzaamheid die zo bij de kinderen ontstaat wordt naar hun gezinnen overgedragen door een Suus & Abel voordeelpas, die door de verzorgers geactiveerd kan worden en waarmee duurzame producten en diensten van het bedrijfsleven met korting afgenomen kunnen worden.


Ondernemers met duurzame producten en diensten kunnen zich aansluiten bij Suus & Abel en aanbiedingen doen aan de houders van de Suus & Abel voordeelpas, waarmee zij heel gericht hun afzetmarkt kunnen benaderen en vergroten.

 

De komende drie jaar wil Suus & Abel Sustainable middels verschillende gemeentelijke pilots uitgroeien tot een landelijk initiatief. Lees verder in het meerjarenbeleidsplan hoe Suus & Abel Sustainable dat gaat realiseren.