Benieuwd wat Suus & Abel Sustainable tot nu toe gerealiseerd heeft?

Het klimaat verandert. De wereldbevolking groeit. De voorraad bodemschatten staat onder druk. De dreiging van schaarste is aanwezig. De concentratie CO2 in de atmosfeer is alarmerend hoog. Willen ook toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen voorzien dan zal het leefpatroon van nu moeten veranderen. Duurzamer handelen is noodzaak om verdere klimaatontwrichting tegen te gaan. Minder uitstoten, slimmer omgaan met grondstoffen en meer samenwerken luidt het devies. 

 

Het klimaatakkoord van Parijs (2015) is een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie. De Nederlandse regering heeft ambities vastgelegd voor zo’n economie. In 2050 moet Nederland circulair zijn. Zo ver is het nog niet. Op vrijwel alle vlakken van de Nederlandse economie zal een ingrijpende transitie moeten plaatsvinden. In een circulaire economie worden grondstoffen langer en hoogwaardiger in de keten gehouden in plaats van afgedankt na (eenmalig) gebruik. Voor afval is geen plek meer. Dit is een ambitie die iedereen raakt, van burger tot bedrijf. 

 

2050 lijkt ver weg, maar is dichtbij. Het ligt voor de hand om de omslag naar een circulaire economie bij de jeugd te laten beginnen! Stichting Suus & Abel Sustainable bereikt de jeugd door interactieve belevingslessen te geven aan kinderen op de basisschool en het voortgezet (beroeps)onderwijs. Het enthousiasmeren van kinderen gebeurt door nauw aan te sluiten bij hun belevingswereld, door op hedendaagse, interactieve, wijze informatie te verstrekken over duurzame onderwerpen die deel uitmaken van hun directe omgeving.

 

In het jaarverslag van S&A wordt een toelichting gegeven op de gebeurtenissen die gedurende 2016 hebben plaatsgevonden. Tevens wordt een vooruitblik gegeven. De financiële verantwoording is achterin het jaarverslag opgenomen.