Benieuwd wat Suus & Abel Sustainable tot nu toe gerealiseerd heeft?

Het hoofddoel van het huidige Nederlandse milieubeleid is het scheppen van een duurzame samenleving. Dit betekent dat er op zo'n manier aan de behoeften van de huidige generatie wordt voldaan, dat dit niet ten koste gaat van toekomstige generaties. Ook mogen problemen niet worden afgewenteld op mensen die in andere landen wonen.

 

Een belangrijk instrument ligt in de stimulering van milieuvriendelijk gedrag bij zowel de overheid, het bedrijfsleven als de consument. Ook met voorlichting wordt geprobeerd een groter milieubewustzijn onder de bevolking te creëren, omdat de Nederlandse regering vindt dat de burgers, de overheid en het bedrijfsleven samen verantwoordelijk zijn voor het behalen van klimaatdoelen.

 

Echter vanaf de jaren '80 heeft de Nederlandse regering besloten om het streven naar een beter milieu vast te leggen aan de hand van harde criteria. De jaren na invoering bleek echter dat de maatregelen die werden voorgesteld, tekortschoten. Dit kwam gedeeltelijk door de korte termijn waarop de milieuproblematiek werd bekeken. (bron: milieuloket)

 

Samenwerking met het buitenland, maatregelen voor een schonere bedrijfsvoering en de burger bewust maken zijn uitstekende strategieën. Echter als we op de lange termijn een beter milieu willen bewerkstelligen dan ligt het voor de hand dat we bij de jeugd beginnen!

 

Stichting Suus & Abel Sustainable bereikt de jeugd door interactieve belevingslessen te geven aan kinderen op de basisschool en het voortgezet (beroeps)onderwijs. Het enthousiasmeren van kinderen gebeurt door nauw aan te sluiten bij hun belevingswereld, door op hedendaagse, interactieve, wijze informatie te verstrekken over duurzame onderwerpen die deel uitmaken van hun directe omgeving.

 

In het jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de gebeurtenissen die gedurende 2018 hebben plaatsgevonden. Tevens wordt een vooruitblik gegeven. Lees hier verder.